Bestilling AI Rekruttering

Avtalevilkår


  • Kostnad AI Rekruttering: 1,5x månedslønnen eksklusive moms per person som ansettes eller bestilte tilleggstjenester se over.
  • Startkostnad 9 900 NOK
  • Jobbakuten (org. nummer: 5566228846) har rett til å debitere kunden når kunden har skrevet en ansettelsesavtale med en kandidat som kommer fra Jobakuten for tjenesten AI REKRUTTERING som har blitt bestilt av kunden.