Nystart Dalsland

.

.

.


Flyttbar kompetens till Dalsland

Du får utifrån den målgruppen du söker en plan för att attrahera och locka just den kompetensen du behöver. Nystart Dalsland söker efter kompetens för dig i Sverige och Europa.

  1. Du blir synbar på ett nytt sätt
  2. Ni träffas
  3. Flytten funkar, du har en ny medarbetare

Vad är Nystart Dalsland

Att få kompetens till Dalsland, det är en förutsättning för att du och jag ska kunna fortsätta att verka och leva här. I Dalsland behöver vi få tag på mer kompetent arbetskraft, därför har Headscout lanserat Nystart Dalsland som får fram den kompetensen ditt företag saknar.


Pris: 3 499 kr per månad och vid anställning 1,5 x månadslönen i rekryteringsarvode.

  • Annonsering i 8 olika städer åt gången, dessa byts ut efterhand.
  • Annonserna kommer få bra spridning i 50-60 inlägg på olika jobbsiter. 
  • Search i uppdaterade databaser efter kandidater med den bakgrunden ni efterfrågar. 
  • Dom får reda på vad ditt företag har att erbjuda och alla fördelar med att flytta till Dalsland.
  • Spridning på social media.

  • All den hjälp och information någon skulle behöva för att flytta till Dalsland, ser vi till att dom får. Listan kan göras lång boende, bankkontakt, skola, fritidsaktiviteter m.m.


             KONTAKTA OSS för genomgång.