Beställning Tilläggstjänster

Avtalsvillkor

* Tilläggstjänsterna tillhandahålls av Jobbakuten Väst AB, org.nr: 556622-8846)

* Pris: enligt ovan exklusive moms

* Betalningsvillkor: 15 dagar från fakturadatum